Ising i tenner kan være forårsaket av mat, drikke eller kald luft

Mange har opplevd ising i tennene når man spiser varm eller kald mat og drikke. Isingen kan oppleves som veldig smertefullt og det er viktig å få det undersøkt hos tannlegen for å avdekke hva smertene skyldes.

Du kan bland annet få ising av følgende:

  • Varm mat og drikke
  • Kald mat og drikke
  • Kald luft
  • Søt mat og drikke
  • Syreholdig mat og drikke 

Hvordan behandler man ising i tennene?

Mild grad av ising i tennene kan behandles med tannkrem mot ising og bruk av fluor munnskyll. Ved mer smertefull ising vil tannlege foreslå å legge en fylling. Hvis du fortsatt har ising etter en fylling og fluorbehandling kan det være nødvendig å rotfylle tannen.

Tannemalje som blir slitt bort vil ikke vokse ut igjen, så det er viktig å gjøre så mye man kan for å forebygge skadene før de oppstår. Ved tannlegeundersøkelse vil vi kunne oppdage de tidlige tegnene på tannslitasje, slik at vi kan vi kan konsultere med pasienten og dermed gi et tidlig varsel.